Eerstejaars zijn idealistisch

De nieuwe studenten in Wageningen willen (nog steeds) de wereld verbeteren.
Foto Shutterstock

Dat blijkt uit een peiling die Resource tijdens de introductiedagen heeft gehouden onder eerstejaars. Voor vier van de tien nieuwe studenten is het willen bijdragen aan een betere wereld een argument om in Wageningen te gaan studeren. Eenzelfde aantal denkt met de opleiding zinvol werk te kunnen doen. Meestal zijn dit dezelfde studenten; er konden meerdere argumenten worden aangekruist.

De aantrekkelijkheid van het studieprogramma wordt door zes van de tien studenten genoemd als argument. De helft noemt ook de breedte van de opleiding. Voor minder dan één op de tien studenten heeft de kans op een baan of een goed loon meegespeeld in de keuze. Naast al dat idealisme gaf een klein aantal eerstejaars aan niet te weten wat anders te doen dan studeren aan de WUR.

De keuze voor Wageningen hangt voor een derde van de studenten samen met de uniciteit van de studies in Wageningen. Veel van die studies kun je alleen maar in Wageningen doen. Verreweg de meeste (zes van de tien) studenten noemen de goede presentatie en reputatie van WUR als argument om hier te gaan studeren. Met die presentatie worden de voorlichtingsdagen van WUR bedoeld.

Stad

Voor één op de vijf studenten is de stad zelf een argument om in Wageningen te gaan studeren. Welke kwaliteiten van de stad daarmee worden bedoeld is, bij gebrek aan vervolgvragen, niet duidelijk. De peiling werd uitgevoerd tijdens de twee infomarkten die tijdens de introductie werden gehouden in het Belmonte Arboretum. In totaal 211 eerstejaars vulden de enquête in.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.