Enquête over seksueel en gender-based geweld

Een studenteninitiatief wil seksueel en gender-based geweld in Wageningen in kaart brengen.
woorden over seksuele intimidatie Illustratie Shutterstock

Het studenteninitiatief Nouvelle WAG wil de huidige situatie met betrekking tot seksueel en gender-based geweld (SGBV) bij WUR en in Wageningen in beeld brengen. Er is ook een plan om deze zaken te voorkomen en een plan van aanpak.

‘We hebben meerdere verhalen gehoord over seksueel geweld en intimidatie bij WUR’, zegt Dawn Cheong, promovendus Rurale Sociologie uit Zuid-Korea. ‘Het gaat van sissen en opmerkingen over iemands lichaam tot seksueel getinte vragen, ongewenste sexting en stalking tot lichamelijk geweld. Zowel mannen als vrouwen kunnen zich in deze situaties zeer ongemakkelijk voelen.  Met onze enquête hopen we een beeld te krijgen van de SGBV- situatie in Wageningen.’

‘Nederlanders denken dat in Nederland gendergelijkheid is’, zegt Cheong. ‘In werkelijkheid is dat anders. In Nederland is ook genderdiscriminatie en inkomstenongelijkheid. Volgens een enquête van de Europese Unie naar geweld tegen vrouwen blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse vrouwen te maken heeft gehad met enige vorm van fysiek of seksueel geweld. Dit is boven het EU-gemiddelde. Een kwart van de Nederlandse vrouwen krijgt te maken met seksueel geweld binnen de relatie. En 73 procent van de Nederlandse vrouwen heeft te maken met seksuele intimidatie. Van slechts twintig procent van deze gevallen wordt melding gemaakt.’

Academie

Ook in de academische wereld komen deze zaken voor, zegt Cheong. ‘Volgens een rapport in opdracht van het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), worden 91 procent van de gevallen van intimidatie gepleegd door leidinggevenden en hoogleraren en is 78 procent van de daders man. Het kan gaan om tegenwerking, seksuele intimidatie, lichamelijke en verbale bedreiging, vernedering en uitsluiting. Slachtoffers die hier melding van maken ontvangen zelden hulp.’ Cheong haalt ook een recent onderzoek door I&O Research in opdracht van Amnesty International aan, waaruit blijkt dat 11 procent van de Nederlandse studenten gedurende hun studententijd verkracht wordt.

Onder intimidatie in de academische wereld vallen onder andere tegenwerking, seksuele intimidatie, lichamelijke en verbale bedreiging, vernedering en uitsluiting

Dawn Cheong, promovendus Rurale Sociologie

Ieder jaar wordt er een enquête gedaan over de arbeidsomstandigheden binnen de Social Sciences Group. Cheong: ‘Uit het verslag van 2020 bleek dat 19 procent van de medewerkers bij maatschappijwetenschappen te maken had gehad met ongewenst gedrag waaronder seksuele intimidatie. Een stijging ten opzichte van de 13,7 procent een jaar eerder. Slechts enkele gevallen werden naar tevredenheid afgehandeld.’

Er is op dit moment geen WUR-breed onderzoek naar SGBV waarin zowel studenten als medewerkers worden meegenomen. Cheong: ‘Dat maakt het moeilijk om de volledige omvang in beeld te krijgen. Daarom hebben wij – Nouvelle WAG – onze eigen enquête ontwikkeld om de SGBV-situatie in kaart te brengen.’

Identificeren, voorkomen, reageren

Hoewel de enquête nog ingevuld kan worden, heeft Nouvelle WAG al een plan voor de stappen die WUR zou kunnen nemen. Cheong: ‘We hebben drie doelen. Het eerste is om de SGBV-situatie bij WUR in kaart te brengen, hetgeen nu gebeurt. Het tweede is het nemen van voorzorgsmaatregelen. Die zijn er op dit moment niet. Er zouden introductiecursussen moeten zijn over SGBV voor nieuwe studenten, medewerkers en promovendi. Er zou bijvoorbeeld een video over instemming getoond kunnen worden tijdens de AID.

Het derde doel is om de responsmaatregelen te verbeteren. Er zou een heldere en gemakkelijke manier moeten komen om melding te maken via een hotline of email en een SGBV-coördinator met wie je kunt praten. Er zijn nu wel maatregelen, maar die verschillen per eenheid. Wij streven naar gestandaardiseerde maatregelen.’

WUR neemt op dit moment deel aan het Gender-SMART consortium en maakt zich sterk voor gendergelijkheid. ‘Het is goed dat WUR hieraan werkt en een plan heeft’, aldus Cheong. ‘Maar wij denken dat als het initiatief bij de studenten, als primaire gebruikers van de universiteit, ligt, dit leidt tot meer realistische en praktische oplossingen voor een veiliger werk- en studieklimaat.’

Samenwerken

In een reactie stelt de woordvoerder van Wageningen University & Research dat ‘WUR al enkele jaren inzet op inclusiviteit en een veilige universiteit en onderzoeksomgeving, waar eenieder zichzelf mag en kan zijn. Inzicht krijgen in SGBV is een onderdeel van een inclusieve werk- en studieomgeving.
Binnen WUR werken diverse werkgroepen, samen met partijen die vergelijkbaar zijn met Nouvelle WAG, verder aan inclusiviteit. We nodigen ook Nouvelle WAG van harte uit om ook met ons in contact te treden.’

De enquête kan hier worden ingevuld tot eind juni. Nouvelle WAG is per email bereikbaar op  nouvellewag@gmail.com.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.