Nieuwe vijver The Field

The Field is een vijver rijker. De plas compenseert voor gedempt water bij Zodiac.
De net opgeleverde vijver op The Field. Foto: Roelof Kleis

Het stukje plas bij Zodiac sneuvelde voor een nieuw fietspad dat Aurora verbindt met de rest van de campus. De eerste fase van het pad wordt nu aangelegd. Het dichtgooien van het tipje van de vijver in broedtijd ligt gevoelig. Fase twee van het werk, het doortrekken van het fietspad langs het Dassenbos naar Dijkgraaf aan de westkant van de campus, volgt later. Ook daar sneuvelt een kleine poel.

Broedseizoen

Het dempen van het water doet met name vogelliefhebbers de wenkbrauwen fronsen. Op intranet ligt vooral de timing van het werk in het broedseizoen onder vuur. Toch is daar rekening mee gehouden, reageert uitvoerder Henk Westendorp van het Facilitair Bedrijf. Er is volgens hem mee gewacht totdat de ter plekke broedende meerkoeten klaar waren.

Aanleg fietspad naar Aurora. Foto: Roelof Kleis

‘Watervogels zoals meerkoeten gebruiken hun nest ook nog als de jongen al zijn uitgekomen’, zegt docent Gedragsecologie Lysanne Snijders. ‘Bovendien doen veel meerkoeten meerdere nesten per seizoen.’ ‘Een maand later zou al een sterke verbetering zijn geweest’, vult buitengewoon hoogleraar Animal Personality Kees van Oers aan. ‘Jammer dat er nu een drogreden -het werk moet op tijd af zijn- wordt gebruikt, dat ten koste gaat van het beetje natuur dat er nog is op de campus.’

Bio-asfalt

Toch is tijd volgens Westendorp wel het probleem. ‘Het asfalteren is in twee dagen gebeurt, maar er gaat een hoop aan grondwerk vooraf. Bovendien gebruiken we hier bio-asfalt, met lignine als bindmiddel, zoals ook in het fietspad langs de Bornsesteeg. Niet elke fabrikant kan dat maken. Dat maakt de planning lastig. En het werk moet af zijn voordat het nieuwe studiejaar begint.’

Grote delen van het jaar zal de vijver droog staan, net als de natte natuurtuin bij Atlas

Wieger Wamelink, ecoloog Wageningen Environmental Research

Voor de meerkoeten en hun fans is er evenwel een pleister op de wonde: een nieuwe vijver op The Field. Vanmorgen werd de laatste hand gelegd aan de vijver van ongeveer 40×15 meter. De vijver is daar ter compensatie van het verloren gegane open water uitgegraven. Op die plek was tot nu toe een kruidenrijk stuk weide, beheerd door ecoloog Wieger Wamelink.

Wamelink is blij met de vijver. De plas wordt verbonden met de sloten op de campus en dient als reservoir voor overtollig water. ‘Dat betekent dat-ie grote delen van het jaar ook droog kan staan’, zegt Wamelink. ‘Net zoals in de natte natuurtuin bij Atlas het geval is. Kijk, in het midden staat al een klein plasje kwelwater.’     

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.