De mixotrofe alg benut zowel zuurstof als CO2

Nieuw teeltproces levert meer algen op tegen lagere kosten.
rijtje reageerbuisjes met groene vleoistoffen en algen. Foto Shutterstock

Mixotrofe algen gebruiken zowel de plantaardige als dierlijke manier om te groeien. Daardoor kunnen ze twee keer zoveel biomassa produceren als gangbare algen tegen lagere kosten, stelt promovendus Fabian Abiusi. Dit maakt de algenteelt meer concurrerend.

Autotroof

In de gangbare algenteelt zetten de algencellen overdag lichtenergie en CO2 om in koolstofverbindingen, met zuurstof als ‘afvalproduct’. Dit autotrofe proces wordt ook door planten gebruikt. Om de algengroei in stand te houden, moeten de algentelers de reactoren voortdurend beluchten om CO2 toe te voegen en zuurstof af te voeren. Dat kost energie en geld en maakt de algenproductie duur. Daarom worden er nu wel algen geteeld voor dure grondstoffen als pigmenten, maar niet of nauwelijks als bestanddeel van veevoer, visvoer of levensmiddelen.

Heterotroof

Mixotrofe algen kunnen het bovenstaande proces combineren met groeien zonder zonlicht. In dit tweede proces, het heterotrofe proces, zetten ze organische stoffen (suikers) om in koolstofverbindingen voor de celopbouw. Deze manier, die de mens ook gebruikt, kost zuurstof en levert CO2 op. Daarmee is het restproduct van het ene proces de grondstof voor het andere proces.

Bioreactor

Promovendus Fabian Abiusi testte de mixotrofe algen Chlorella sorokiniana en Galdieria sulphuraria uit in een grootschalige bioreactor in de buitenlucht in Spanje. Hij ontdekte dat de algenreactor, door suiker toe te voegen, geen systeem meer nodig had om de zuurstof af te voeren en CO2 toe te voegen. Hij hoefde alleen maar de algencultuur met minimale snelheid rond te pompen voor een goede productie. Dit betekende ook dat hij deze alg kon kweken met een simpel en goedkoop reactortype. In plaats van suikers kon hij de algen ook ‘voeren’ met reststromen uit de voedingsindustrie.

Abiusi berekende met deze gegevens de productiekosten van de mixotrofe teelt. De kosten van het produceren van Chlorella sorokiniana, die nu op autotrofe wijze wordt geteeld, zou dalen van 4,9 euro naar 2,6 euro per kilo, die van Galdieria sulphuraria zou dalen van 11,8 naar 4 euro per kilo.

AlgaeParc

Galdieria is een relatief nieuwe alg in de algenteelt, legt promotiebegeleider Marcel Janssen uit. Deze robuuste alg produceert aminozuren en een blauw pigment dat gretig aftrek vindt in de levensmiddelenindustrie, zegt Janssen. Minpuntje: Galdieria heeft een sterke celwand, waardoor het lastig is om de aminozuren en pigmenten uit de cel van de alg te halen. Abiusi zoekt nog een manier om de celwand te verzwakken, zodat de alg makkelijker kan worden geoogst. In een nieuw PhD-project gaat de leerstoelgroep Bioprocestechnologie de mixotrofe teelt van Galdieria verder uittesten in haar proeffaciliteit AlgaeParc.      

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.