Pleidooi voor groen bouwen

Een miljoen woningen erbij? Prima, maar dan wel natuur-, circulair- en klimaatbestendig.
Foto Wikipedia

Dat zegt een groep ‘duurzame’ organisaties als reactie op de Actieagenda Wonen 2021. Op initiatief van WUR-programmaleider Groene Steden Marian Stuiver werd een extra hoofdstuk voor de Actieagenda geschreven. De Groene Versnelling, heet het stuk, dat inmiddels is aangeboden aan de bouwsector die de Actieagenda heeft samengesteld.

Verbaasd

In tien jaar tijd moeten een miljoen huizen worden bijgebouwd. De bouwsector legde haar ideeën neer in de Actieagenda. Duurzaam bouwen krijgt daarin wel aandacht, maar lang niet genoeg, vindt Stuiver. ‘Ik was enorm verbaasd toen ik het stuk las. De afgelopen tien jaar zijn heel veel experimenten gedaan met circulair en natuurinclusief bouwen, maar dat zie ik helemaal niet in het stuk terug.’

Dit zijn ideeën die iedereen kan omarmen. Burgers vinden groen steeds belangrijker

Marian Stuiver, programmaleider Groene Steden, WUR

Stuiver schreef samen met Tim Vredeveld van Het Oversticht het volgens hen ontbrekende hoofdstuk. Het stuk is ondertekend door onder meer het IVN, de Natuur- en Milieufederaties, de Dutch Green Building Council, de Stichting Steenbreek, de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur.

Marian Stuiver, WUR

Duurzaam bouwen moet volgens hen steunen op de principes van natuurinclusief, circulair en klimaatbestendig bouwen. De natuur moet een plek krijgen in woonwijken en huizen moeten biobased en met duurzame materialen worden gebouwd. De ‘koers van het klimaat’ moet bepalen waar wordt gebouwd. Er moet rekening worden gehouden met droogte, wateroverlast en hitte.

Omarmen

Het (korte) hoofdstuk leest als een pamflet. Stuiver noemt het liever een aanvullend hoofdstuk. ‘Dit zijn ideeën die iedereen kan omarmen. Het heeft geen politieke lading. Burgers vinden groen steeds belangrijker.’ Het stuk is volgens Stuiver bovendien gebaseerd op kennis. ‘We baseren ons op gedegen onderzoek.’

‘WUR doet veel onderzoek naar de relatie tussen natuur en gezondheid en naar de gevolgen van klimaatverandering’, vervolgt Stuiver. ‘Impact is niet voor niks een van de pijlers onder WUR. Diverse kennisinstellingen hebben niet alleen de kennis in huis, maar weten ook hoe je die transitie naar duurzame steden kunt realiseren.’ 

Uitvoering

Of De Groene Versnelling een plek krijgt in de Actieagenda Wonen 2021 is nog niet duidelijk. ‘Ze hebben in eerste reactie gezegd dat ze met ons aan de slag willen. Opnemen in de Actieagenda zou mooi zijn. Maar veel belangrijker nog is dat het in de uitvoering een plek krijgt. Er is in ieder geval sympathie van hun kant.’

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.