Meer studenten door coronapandemie

Het aantal WU-studenten groeide met 5 procent naar 12,973.
Tijdens corona wordt er voornamelijk vanuit huis gestudeerd. Beeld: Shutterstock.

Een forse toename, maar lager dan de landelijke groei van 8 procent. Het gaat om het totaal aantal inschrijvingen op peildatum 1 oktober 2020. Na 1 oktober komen er vaak nog gegevens met terugwerkende kracht binnen bij DUO die nog verwerkt moeten worden, waardoor de cijfers nu pas definitief zijn.

In Wageningen nam het aantal eerstejaars bachelorstudenten toe met 6 procent. Fors, maar niet vergeleken met het landelijk gemiddelde. De instroom van nieuwe bachelorstudenten groeide landelijk namelijk met 13 procent (!) ten opzichte van hetzelfde moment in 2019.

Geen centrale examens

De stijging bij de bachelor-instroom komt voor een groot deel doordat de centrale examens niet zijn doorgegaan. Hierdoor waren meer scholieren geslaagd dan normaal. Daar komt bij dat veel jongeren afzagen van een tussenjaar wegens corona, waardoor het deel van de geslaagden dat meteen ging studeren verder toenam.

Het aantal studenten dat aan een Wageningse masteropleiding begon, groeide met 4 procent. Net als bij de bacheloropleidingen komt dat voornamelijk door de instroom van Nederlandse studenten.

De internationale student

Het was lang de vraag hoeveel internationale studenten naar Nederland zouden komen in de coronapandemie. In Wageningen daalt de instroom daarvan, maar niet zo hard als eerder werd verwacht. De instroom van studenten buiten Europa daalt fors (28 procent bij de bachelors en 12 procent bij de masters), maar de instroom van studenten uit de European Economic Area daalde relatief weinig: 6 procent bij de bachelors; bij de masters bleef de instroom stabiel.

Het zijn dus vooral de studenten van buiten Europa waarvan de instroom achteruit gaat. De totale hoeveelheid internationale studenten nam wel toe: in totaal waren er afgelopen 1 oktober 2.709 internationale studenten ingeschreven bij Wageningen University. In 2019 waren dat er nog 2.604.

Uitloop, uitval en ‘zachte knip’

Door corona werd een zogenaamde ‘zachte knip’ toegestaan: studenten mochten vast aan hun master beginnen als hun bacheloropleiding nog niet helemaal was afgerond. Dit werd besloten om verdere uitloop tegen te gaan. In Wageningen maakten 46 studenten hier gebruik van.

De uitval van eerstejaars bachelorstudenten van lichting 2019 is 10 procent. Dat is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Ook is het aantal eerstejaars die overstappen naar een andere WU-opleiding vergelijkbaar met de jaren ervoor: 4 procent.

Het percentage masterstudenten dat na twee jaar een diploma had behaald daalde van 42 procent naar 33 procent. Dit heeft mogelijk te maken met de studievertraging bij de scripties en/of afstudeerstages.

Lees ook:

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.