Inspelen op klimaatverandering – een top 5

WUR presenteert nature-based solutions voor Climate Adaptation Summit die vandaag begint.
Foto: Shutterstock

Nederland organiseert op 25 en 26 januari de Climate Adaptation Summit 2021. Hoofdvraag op dit internationale online congres is hoe landen het beste kunnen inspelen op klimaatverandering.

WUR organiseerde voorafgaand aan dit congres een serie seminars over klimaatveranderingen en onderzoek naar maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie.

Wat kunnen we het beste doen om in te spelen op de opwarming van de aarde? Tim van Hattum, programmaleider Klimaat van WUR, geeft een top 5 en benadrukt dat we al deze oplossingen op grote schaal nodig hebben.

 1. Natuurlijke kustbescherming
  Dit gaat om building with nature-projecten die kustverdediging combineren met natuurontwikkeling. Denk aan de Zandmotor voor de Nederlandse kust, oesterriffen in Bangladesh en mangrovebossen in Indonesië. Idee: flexibele kustverdediging groeit mee met de stijging van de zeespiegel.
 2. Herstel wetlands en ruimte voor rivieren
  Verhoging van het waterpeil in veengebieden in de wereld, zoals in Nederland en Indonesië, om de CO2-uitstoot te verlagen en tegelijkertijd meer natte natuur te creëren. Bovendien meer en beter zoet water vasthouden door herstel van wetlands en beken of het ruimte creëren voor rivieren.
 3. Groene steden
  Vergroening van steden om bijvoorbeeld wateroverlast en hitte te bestrijden en steden in de toekomst leefbaar te houden. Denk aan extra bomen en parken, slimme groene daken en stadslandbouw.
 4. Klimaatslimme landbouw
  Denk bij klimaatslimme landbouw aan duurzaam bodembeheer met een hogere koolstofvastlegging, slimmere irrigatiesystemen die beter omgaan met watertekorten en -overschotten en de ontwikkeling van zout- en droogtetolerante gewassen.
 5. Adaptief deltamanagement
  Meerjarenplannen om de waterhuishouding aan te passen aan veranderd klimaat. Denk aan de deltaplannen in Nederland, Bangladesh en Vietnam.

Meer lezen? Er is ook een magazine over klimaatverandering uitgebracht.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.