Insecten vervangen kunstmest bij frambozenteelt

Tuinders kunnen de productie van framboos verhogen met ecosysteemdiensten in plaats van kunstmest.
Foto: Shutterstock

Dat blijkt uit onderzoek van de leerstoelgroep Plantenecologie en Natuurbeheer.

Wageningse onderzoekers teelden framboos onder verschillende omstandigheden, waarbij ze de bestuiving door insecten, het organisch stofgehalte in de bodem en toediening van kunstmest varieerden. Bestuiving door insecten leverde 33 procent meer opbrengst op en 11 procent dikkere frambozen. Een hoger organisch stofgehalte in de bodem trok meer insecten aan en zorgde voor 20 procent dikkere frambozen, maar leidde niet tot hogere opbrengst. Toevoeging van kunstmest leidde tot hogere opbrengst en dikkere vruchten en had geen invloed op insectenbestuiving en organisch stofgehalte in de bodem.

Interacties

De onderzoekers concluderen dat tuinders insectenbestuiving en organisch stofgehalte kunnen gebruiken om hun kunstmestgebruik te verminderen, zonder dat dat ten koste van de productie gaat. Op deze wijze kunnen tuinders voedsel produceren terwijl het milieu minder belast wordt. Volgens de auteurs is dit het eerste onderzoek dat de interacties tussen insecten, bodemkwaliteit en kunstmest bij de voedselproductie meet.  Ze publiceerden hun onderzoek in het tijdschrift Agriculture, Ecosystems & Environment.

Andere berichten:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.