Corona-proof actieplan tegen hoge werkdruk

Werkvreugde onder Wageningse docenten is opnieuw gedaald.
Foto: Shutterstock

WUR heeft de aanpak van de hoge werkdruk geactualiseerd. Aanleidingen zijn de coronacrisis en een verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een actieplan op te stellen. De actiegroep WOinActie had daarom gevraagd, omdat die structureel overwerk constateerde bij universitair docenten.

De raad van bestuur heeft de afgelopen jaren de extra inkomsten door de studentengroei geïnvesteerd in de leerstoelgroepen, zodat die extra docenten konden aannemen. Door die investeringen leek de werkdruk onder docenten van WUR begin 2020 af te nemen, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

Werkvreugde

In het actieplan constateert onderwijsdirecteur Arnold Bregt dat de werkvreugde onder de Wageningse docenten het afgelopen jaar is afgenomen. Door de coronacrisis voelen ze zich minder veilig op de campus. Ook ervaren ze een afname van hun autonomie door het keurslijf van online onderwijs en beperkt campusonderwijs. Ten derde hebben ze het gevoel dat hun onderwijs tekort schiet, gelet op de studentenwaardering en eigen kwaliteitseisen.

WUR nam meerdere maatregelen om de werkdruk te verminderen, zoals cursussen ‘omgaan met stress’ en stoelmassages om de belastbaarheid en efficiëntie van de docenten te verhogen. Dit programma Vital@work wordt door WOinActie en menig docent als een belediging ervaren, omdat werkdruk en stress hiermee wordt behandeld als een individueel probleem en niet als een systematisch probleem. Alleen investering in extra docenten en onderwijsondersteuning heeft zin volgens de docenten.

Geld

De raad van bestuur broedt nu op extra maatregelen om de werkdruk concreet te verminderen. Eerder dit najaar kende het bestuur opnieuw miljoenen voor extra docenten toe aan de leerstoelgroepen. Daar komt nu 3.000 euro extra voor elke leerstoelgroep bij om een extra student-assistent te kunnen bekostigen. Verder wil WUR, in lijn met het advies van WOinActie, de administratieve lasten van docenten verminderen. De WUR Council gaat het Actieplan Aanpak Werkdruk in januari bespreken.   

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.