WUR invloedrijk bij onderzoek duurzame ontwikkelingsdoelen

Nederland heeft een grote wetenschappelijke impact op sustainable development goals.
Foto: Shutterstock

WUR is toonaangevend bij klimaatonderzoek, blijkt uit onderzoek dat uitgever Elsevier op 23 september uitbracht.

Vijf jaar geleden maakten de Verenigde Naties de sustainable development goals (SDG’s) bekend. Sindsdien zijn er wereldwijd 4,1 miljoen wetenschappelijke artikelen op het gebied van deze SDG’s gepubliceerd, berekent Elsevier. De meeste publicaties gaan in op het verbeteren van de gezondheid van de wereldbevolking. Daarna volgen artikelen over betaalbare en duurzame energie en klimaatacties (lees: klimaatverandering).

Volgens het Elsevier-rapport is het Nederlandse SDG-onderzoek invloedrijk, omdat het relatief veel wordt geciteerd door vakgenoten. Vooral het Nederlandse onderzoek naar de ontwikkelingsdoelen 12 (Verantwoorde Consumptie en Productie) en 13 (Klimaatactie) wordt veel geciteerd. Op het gebied van Klimaatactie is WUR zeer invloedrijk; Wageningse artikelen worden 220 procent vaker geciteerd dan het wereldwijde gemiddelde in dat vakgebied.

Energie

De TU Delft is invloedrijk op het gebied van ‘Betaalbare en duurzame energie’; haar artikelen worden 110 procent vaker geciteerd dan anderen op dat vakgebied. Ook de Universiteit Utrecht publiceert veel onderzoek ten behoeve van de sustainable development goals, blijkt uit de cijfers van Elsevier.

Elsevier analyseerde publicaties die verband houden met de eerste zestien duurzame ontwikkelingsdoelen, waaronder: geen armoede, geen honger, gendergelijkheid, schoon water en duurzame steden. Veruit het meeste onderzoek vindt plaats in rijke geïndustrialiseerde landen en hebben ook vooral relevantie voor die landen, stelt Elsevier. Er is relatief weinig onderzoek dat de lasten van ontwikkelingslanden tracht te verlichten. Goede gezondheid telde de meeste publicaties (3 miljoen), geen armoede de minste (11.000).

Samenwerking

De meeste internationale samenwerking vond plaats bij de SDG Klimaatactie; een derde van de publicaties is van een internationale groep. Samenwerking tussen academici en bedrijven komt weinig voor bij ontwikkelingsonderzoek, hoewel die samenwerking kan leiden tot snelle vertaling van resultaten naar de praktijk. Ook constateert Elsevier dat gendergelijkheid een (te) beperkte rol speelt in de andere duurzame ontwikkelingsdoelen.  

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.