Eerstejaars zitten meer thuis dan op de campus

Eerstejaars komen weinig op de campus, maar hoeveel verschilt per opleiding.
Een schuur bij Unifarm is tijdelijk omgetoverd tot collegezaal, foto: Albert Sikkema

Eerstejaars Internationale Ontwikkelingsstudies hebben in periode 1 Wiskunde en een inleidend vak. Daarom komen ze maar 3 uur per week naar kleinschalige werkcolleges op campus. In onderwijsperiode 2, zonder wiskunde, worden ze echter 6 uur per week op campus verwacht voor kleinschalig interactief onderwijs. Kanttekening: ook de wiskundedocenten zorgen voor interactief onderwijs, alleen doen ze dat online.

Plannen

Eerstejaars bij Voeding en Gezondheid volgen een soortgelijk patroon.  Eerst hebben ze Statistiek (online) en een inleidend vak met practica waarvoor ze zo’n 4 uur op campus zijn, de volgende periode komen ze gemiddeld twee dagdelen per week naar campus voor practica en werkgroepen. Door de coronaregels is het wel lastig plannen, zegt opleidingsdirecteur Rolf Marteijn. De ene week hebben ze soms elke dag practica, daarna enkele weken helemaal niet.

Veldexcursies

De natuuropleidingen hebben slim geanticipeerd op de coronaregels. Verschillende opleidingen hebben de komende maanden veldexcursies georganiseerd voor de eerstejaars. Zo kunnen ze grotere groepen bedienen met interactief onderwijs. Een schuur van Unifarm is omgedoopt tot klaslokaal voor inleidingen (jassen aanhouden) en docenten hebben portofoons gekregen om buiten (met anderhalve-meter-regel) op locatie uitleg te geven, zegt opleidingsdirecteur Gijs Elkhuizen.

Practica

Er wordt nu ook gewerkt aan blended practica, waarbij een student op de campus bijvoorbeeld een chemie-practicum doet, samen met een studiegenoot die via livestreaming online meedoet. Op deze manier zijn er ook opnames mogelijk van de veldexcursies. Grote voordeel hiervan is dat je zo ook eerstejaars studenten kunt faciliteren die niet aanwezig kunnen zijn op de campus, zegt Ulrike Wild, programmadirecteur Online Learning.

Maatwerk

Door deze ontwikkelingen is er veel variatie binnen en tussen opleidingen. ‘Het is maatwerk, dus is het verschillend’, zegt Fred Jonker, verantwoordelijk voor de lesroosters. Wie precies wil weten hoe de opleidingen er uit zien, vind meer uitleg op de site van WUR.

Lees ook:

Je moet inloggen om een comment te plaatsen.