Eerstejaars zitten meer thuis dan op de campus

Student
Eerstejaars komen weinig op de campus, maar hoeveel verschilt per opleiding.