Compensatie voor vertraagde promovendi

Een select deel van de promovendi en postdocs die door de Covid-19 maatregelen vertraging oploopt kan compensatie krijgen.
Foto: Shutterstock

Wageningen Graduate Schools schat dat 20 tot 25 procent van de promovendi in meer of mindere mate vertraging oploopt door Covid-19-maatregelen. Denk aan veldwerk of proeven die niet uitgevoerd kunnen worden, cursussen die uitgesteld zijn of medewerkers die thuis met de kinderen zaten.

Het geld is gelimiteerd en alleen bedoeld voor de meest schrijnende gevallen

Wouter Hendriks, Dean of Research

‘Daarom zijn er naast de decentrale mogelijkheden voor compensatie, twee specifieke financiële compensatie instrumenten voor promovendi en één voor postdocs’, zegt Wouter Hendriks, Dean of Research.  Ten eerste is er met behulp van crowdfunding een noodfonds opgesteld door het Universiteitsfonds Wageningen om studenten, en promovendi die niet in dienst zijn van de universiteit te helpen.

Klein deel

Daarnaast is in de cao-onderhandelingen voor 2020 geld gereserveerd in de vorm van 0,45 procent loonruimte, die kan worden ingezet voor financiële compensatie van promovendi en post-docs die tijdelijk in dienst zijn van de universiteit (CAO-NU) en wiens contract afloopt in 2021. Dit komt neer op zo’n 650.000 euro waarvan grofweg 40 promovendi/postdocs drie maanden fulltime gecompenseerd kunnen worden, inclusief 35 procent overheadkosten. Dit is maar een klein deel van de in totaal 900 promovendi met een aanstelling. ‘We kunnen lang niet iedereen compenseren’, zegt Hendriks. ‘Het geld is gelimiteerd en alleen bedoeld voor de meest schrijnende gevallen.’

Het is wel jammer dat het alleen is voor promovendi met een contract bij de universiteit

Jasper Lamers, Voorzitter Wageningen PhD-council

In alle gevallen worden supervisors en managers volgens Hendriks aangemoedigd om binnen de middelen van hun leerstoelgroep en Science Group naar mogelijke oplossingen te zoeken, denk aan aangepaste werkschema’s, zodat het project binnen het tijdsbestek kan worden afgerond. Mocht dit onvoldoende soelaas bieden, dan kan de promotor een aanvraag indienen voor financiële compensatie voor de promovendus. Dit werd op 5 augustus per brief gecommuniceerd naar alle promotoren.

Met contract

Jasper Lamers, voorzitter van de Wageningen PhD council, is blij met de compensatiemogelijkheid. ‘Het is wel jammer dat het alleen is voor promovendi met een contract bij de universiteit. De helft van de promovendi heeft dat namelijk niet. En dat is juist de groep waarvan we vaker het idee hebben dat ze minder erkend worden, bijvoorbeeld ook met lagere salarissen. Dit benadrukt wederom het verschil.’ Hendriks laat weten dat er wel gekeken wordt naar mogelijkheden om ook niet-contractuele promovendi te ondersteunen, naast het daarvoor opgestelde noodfonds. Zo is er al compensatie geregeld voor PhD kandidaten die gefinancierd worden binnen de Wageningen Graduate School sandwich-PhD en WOTRO programma’s, die langer in Nederland moesten verblijven door de Covid-19 maatregelen.

Om in aanmerking te komen voor compensatie moet de promovendus of postdoc aan kunnen tonen dat de vertraging enkel door Covid-19 maatregelen is veroorzaakt, dat deze compensatie essentieel is om het project af te ronden en dat dit niet op een andere manier opgelost kan worden.  ‘Ik weet niet precies hoe dit getoetst zal worden’, zegt Lamers. ‘Maar ik neem aan dat je bijvoorbeeld een schema kan laten zien van je geplande experimenten die geen doorgang hebben gevonden.’ Volgens Hendriks is bewust gekozen om de aanvraag open te laten, in plaats van er een checklist aan te hangen. ‘We willen juist de mensen helpen die vertraging op hebben gelopen door Covid-19, en niet om andere redenen. Daarom laten we het aan de promovendus/postdoc en de promotor/begeleider om dat te beargumenteren.’

Krappe deadline

De aanvraag voor financiële compensatie loopt via de Graduate schools. Voor promovendi wiens contract afloopt in december 2020, en voor postdocs, is de deadline 28 augustus. Volgens Lamers is dit wel erg krap. ‘Ik snap dat er haast bij is omdat die contracten snel aflopen, maar de timing is ongelukkig. Stel jij of je promotor net drie weken met vakantie is, dan kan je al niet meer op tijd indienen. Dus ik hoop dat het mogelijk is om deze deadline te verlengen als iemand het anders niet op tijd haalt.’ Hendriks erkent dat het kort dag is. ‘We kunnen het niet te lang uitstellen omdat we het geld dat beschikbaar is voor 2020 ook in dit jaar moeten alloceren. Tot eind juli waren we nog in onderhandeling met de vakbonden.’ Hij geeft ook aan dat de deadline waarschijnlijk niet strikt gehanteerd zal worden.

De promotor/begeleider moet de aanvraag indienen en vervolgens zal een comité deze beoordelen. In dit comité zit Hendriks zelf, samen met een HR-medewerker, een vertegenwoordiger van de PhD-council en een onderzoeksschool directeur. Zeer waarschijnlijk kunnen niet alle verzoeken gehonoreerd worden. Later wordt nog aangekondigd of er ook compensatie komt voor andere groepen promovendi. Bijvoorbeeld degenen met een contract dat na 2021 afloopt.

Details over de verschillende vormen van compensatie en hoe deze aan te vragen staan in onderstaande brief:

Je moet inloggen om een comment te plaatsen.