Dreigende ondervoeding voor kinderen door corona

Door de coronapandemie dreigen miljoenen extra kinderen ondervoed te raken.
Mother and child in Bangladesh. Photo: Shutterstock

Door de coronapandemie dreigen miljoenen extra kinderen ondervoed te raken, concluderen onderzoekers. Ze roepen de internationale gemeenschap in actie te komen.

‘Door de Covid-19-pandemie en de corona-maatregelen hebben veel mensen moeite om toegang te krijgen tot voldoende goede voeding en gezondheidszorg’, vertelt Saskia Osendarp, onderzoeker bij Humane Voeding en Gezondheid.

Goede en voedzame voeding is duurder en de productie, transport en verkoop is door de coronacrisis afgenomen

Saskia Osendarp, onderzoeker bij Humane Voeding en Gezondheid

Osendarp is medeoprichter van het consortium Standing Together for Nutrition (STfN): een collectief van experts op het gebied van voeding, voedselsystemen, gezondheid en economie, dat is opgericht aan het begin van de coronapandemie dat de gevolgen van de hiervan voor de voedselvoorziening onderzoekt. De eerste onderzoeksresultaten verschenen 27 juli in The Lancet Global Health Journal.

Miljoenen kinderen

Uit het onderzoek blijkt dat miljoenen mensen, met name kinderen in Zuid-Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara, door de coronacrisis risico lopen op ernstige problemen met voedselvoorziening. Onder meer door economische crisis. Osendarp: ‘We zagen in onze scenario’s dat zelfs een vrij korte lockdown een inkomstenderving van 7 tot 9 procent zou betekenen. Goede en voedzame voeding is duurder en de productie, het transport en de verkoop is door de coronacrisis afgenomen. Daarnaast zijn voedsel- en sociale programma’s, zoals schoolmaaltijden en ondersteuning voor zwangere vrouwen, stil komen te liggen. ’

Ook staat de gezondheidszorg  zwaar onder druk, waardoor het vaak onmogelijk is ondervoeding te voorkomen en behandelen. Wanneer de onderzoekers in hun model rekening hielden met de door VN-kinderfonds UNICEF verwachtte achteruitgang in gezondheidszorg zullen in 2020 bijna 130.000 extra kinderen onder de 5 jaar overlijden (de schatting varieert van 111.000 in het gunstigste geval tot ruim 178.000 in het ergste scenario) als er geen directe actie wordt ondernomen. Daarnaast zullen nog eens 6,7 miljoen kinderen ernstig acuut ondervoed raken. Osendarp: ‘Dit is een stijging van 14 procent, bovenop de 47 miljoen kinderen die al aan acute ondervoeding lijdt. Een ongekend hoog aantal.’

Topje van de ijsberg

Deze modellen voorspellen de kortetermijneffecten. Wanneer de crisis langer aanhoudt, zullen andere gevolgen van ondervoeding onvermijdelijk toenemen. ‘Dit is het topje van de ijsberg’, zegt Osendarp. ‘De gevolgen van ondervoeding hebben ook impact op de volgende generaties. Zo weten we uit onderzoek dat ondervoeding van de moeder kan leiden tot chronische ziekte bij het kind op volwassen leeftijd, een lager opleidingsniveau en als gevolg daarvan een mogelijke economische achterstand in de latere generaties.’

Vooruitgang teniet gedaan

Daarom luiden Osendarp en haar collega’s de alarmklok. ‘Er is de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt om ondervoeding bij jonge kinderen en moeders tegen te gaan. Als we nu niets doen wordt dat allemaal teniet gedaan.’ Onder het motto “Eén virus, vele gevolgen” doen de onderzoekers een dringend beroep op de internationale gemeenschap om nu actie te ondernemen. ‘We vragen andere wetenschappers hierbij te helpen en donoren en lokale overheden voeding voorrang te geven in de budgettering. Dit is absoluut noodzakelijk als we het Duurzame Ontwikkelingsdoel om honger te elimineren in 2030 willen halen.’

2.4 miljard
Volgens de Verenigde Naties is er 2,4 miljard dollar nodig voor noodmaatregelen om de voedselvoorziening te herstellen en de gezondheidszorg en voedselhulpprogramma’s voor de behandeling en ondersteuning van ondervoede kinderen en moeders die borstvoeding geven op de been te houden.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.