Op excursie zonder studenten

De befaamde IJsland-excursie voor hydrologen gaat door. Maar zonder studenten.
Roel Dijksma geeft uitleg aan studenten op IJsland. Maar nu dus even niet. © Roel Dijksma

Donderdag stapt docent Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer Roel Dijksma op het vliegtuig naar IJsland. Samen met een kleine crew van twee andere docenten (Ryan Teuling en Lieke Melsen), een cameravrouw (Berber Hania) en een fotograaf (Joris Schaap). Maar dus zonder de 63 studenten die het mastervak Catchment and climate hydrology volgen, waar de excursie prominent onderdeel van uitmaakt.

Het kan niet anders. De risico’s zijn te groot. ‘Ze testen in Reykjavik iedereen die met het vliegtuig aankomt. Stel dat er eentje tussen zit met corona, dan moet de hele groep twee weken in quarantaine. Dit moet je niet willen’, zegt Dijksma. ‘Bovendien, in de busjes waarmee we rijden is anderhalve meter afstand houden niet mogelijk. Het kan gewoon niet. Los daarvan mag het ook niet van WUR.’

Veldervaring

Maar niet op excursie gaan is geen optie. De praktijkervaring is volgens Dijksma essentieel. ‘Dit is dé veldervaring waarin de studenten theorie en modelvorming kunnen koppelen aan een gebied. Ze leren in het veld hoe de theorie in elkaar zit voor een complex stroomgebied als dat in IJsland. We moeten voorkomen dat we een verloren generatie afleveren die deze veldervaring niet heeft gehad.’

We moeten voorkomen dat we een verloren generatie afleveren die deze veldervaring niet heeft gehad.

Roel Dijksma, docent Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer

En uitstel is ook geen optie. Zonder een punt voor dit vak kan een deel van de studenten in september niet afstuderen. ‘Eigenlijk is dit een vak uit periode vijf’, licht Dijksma toe. ‘Dan doen we de theorie. Maar de excursie vindt altijd in augustus plaats, omdat in mei veel van de plekken waar we naartoe willen nog onbereikbaar zijn vanwege de sneeuw en het ijs.’  

Als rasdocent -Dijksma was Teacher of the Year in 2016 – stuit hem de hele situatie tegen de borst. Dijksma doet de excursie al 13 jaar. En zonder studenten is de grootste lol er voor hem van af. ‘Ik heb niet eerder zo weinig zin gehad om naar IJsland te gaan als nu.’ Hij zal het echte lesgeven missen. ‘Het uitleggen, de 30.000 vragen die je krijgt, de interactie met de studenten.’

Lichtpuntjes

Maar er zijn ook lichtpuntjes. In zo’n klein gezelschap kunnen plekken worden aangedaan, waar ze normaal niet naartoe kunnen. Dat levert dus lesmateriaal op dat er anders niet is. En een deel van de studenten kan mogelijk volgend jaar de excursie alsnog in levende lijve doen. Dijksma is bezig een extra excursie te regelen voor een klein gezelschap. ‘Voor studenten die hun thesis willen doen in deze richting.’   

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.