Elektriciteit moet biomassa omzetten in chemicaliën

Lars Kiewidt draagt met zijn onderzoek bij aan de optimalisering van reststromen.
Bij de productie van friet ontstaan reststromen. Foto: Shutterstock.

Lars Kiewidt, postdoc bij Biobased Chemistry and Technology, wil chemicaliën en materialen maken uit reststromen met behulp van elektriciteit. Hij ontving een van de zes Tenure Track-beurzen van NWO in maart.

Met een beurs van NWO van 900.000 euro gaat Kiewidt op zoek naar katalysatoren die zijstromen uit de voedings- en agro-industrie kunnen omzetten in nuttige verbindingen. Zo ontstaat bij de verwerking van aardappelen een afvalstroom met veel zetmeel. Kiewidt wil die afvalstroom benutten om chemicaliën mee te maken. Daarvoor moet hij elektro-katalysatoren ontwikkelen die de biomassa efficiënt kunnen omzetten in de gewenste materialen, bijvoorbeeld coatings in de papierindustrie.

Katalysatoren

De grote opgave voor Kiewidt is: welke katalysatoren zetten biomassa om in nuttige verbindingen? En hoe moeten de katalysatoren er precies uit zien? Electrokatalyse – chemische reacties in gang zetten met elektriciteit – is een hot topic in de life sciences. In de toekomst hebben we een overschot aan groene energie, is de verwachting, en een tekort aan grondstoffen voor de op olie gebaseerde chemische industrie. Dus wordt het maken van chemicaliën en materialen uit biomassa een belangrijk segment van de chemische industrie, verwacht Kiewidt.

Met de beurs van NWO kan Kiewidt 5 jaar onderzoek doen. Bovendien kan hij een promovendus aannemen.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.