Schapen wandelen over de campus

Hoe breng je lopend een kudde schapen van het Binnenveld naar De Dorschkamp? Over de campus. Onder toeziend oog van bordercollie Kate.
Foto: Guy Ackermans

Kate is de 9-jarige bordercollie van Grebbeveld Schapen & Zo, het begrazingsbedrijf van schaapherder Clemens Oude Groeniger en Marjel Neefjes. Het bedrijf pacht de boerderij Nergena aan de Langesteeg van WUR. WUR kocht de voormalige boerderij en de gronden in 2016 voor mogelijk toekomstig gebruik als proefvelden. Van dat laatste is nog niks terechtgekomen.

Winterbeweiding

Het schapenbedrijf telt 500 schapen, die in de zomer heidevelden en schraalgraslanden beweiden. Een klein deel daarvan, 60 ooien, maakte vrijdagmiddag het uitstapje over de campus. De dieren zijn op weg naar een perceel op de Eng om te beweiden. ‘Winterbeweiding om het gras in conditie te houden’, licht herder Thomas Vossen toe. Een mooi klusje voor de beesten.

 Kate zat net in de auto te wachten op haar beurt. Dan is ze helemaal onrustig, zo graag wil ze 

Angela Heemskerk

Bordercollie Kate heeft er goed de wind onder. ‘Lie down’, roept Vossen als de rotonde bij de Mansholtlaan in zicht komt. Hier is het even opletten. De hond ligt voor de schapen plat op de grond. Er komt geen schaap meer langs. ‘Away’. Kate rent een rondje om de kudde om de boel bij elkaar te drijven. Wie niet gehoorzaamt, krijgt een grauw. De hond heeft er overduidelijk plezier in.

Wolvilter

Dan zet de kudde zich in beweging. Intussen heeft Angela Heemskerk, wolvilter bij het bedrijf, het verkeer stilgelegd. Het kruisen van de rotonde is zo gepiept. Fietsers moeten vaak langer wachten om de rotonde te kunnen nemen. Dat wolvilten gebeurt overigens op een speciale manier. In plaats van huid wordt vilt gebruikt als ondergrond voor de vacht. Zo hou je een ‘vegetarische’ vacht over, zegt Heemskerk. Ze geeft er workshops over.

‘Die honden genieten er echt van’, vertelt Heemskerk. ‘Kate zat net in de auto te wachten op haar beurt. Dan is ze helemaal onrustig, zo graag wil ze aan het werk.’ En dan trekt de kudde verder. De schapen blijven twee weken op de Eng. Daarna wandelen ze weer terug, waarschijnlijk ook over de campus.

Lees meer:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.