Wat moet WUR met de klimaatcrisis?

Soms knaagt het gevoel dat WUR meer moet met klimaatverandering. Maar wat?
Atlas carrying the world Illustratie: Henk van Ruitenbeek

tekst: Coretta Jongeling, Nicole van ‘t Wout Hofland, Milou van der Horst

Hoewel niet iedereen in hongerstaking gaat of rotondes blokkeert, houdt klimaatverandering de meeste Wageningers sterk bezig en knaagt soms het gevoel dat WUR er meer mee moet. Maar wat?

Text: Milou van der Horst, Nicole van ’t Woud Hofland, Luuk Zegers. Illustration: Henk van Ruitenbeek

Bob Mulder
Universitair docent Strategische Communicatie

Opinie_BobMulder.jpg

‘WUR is op de eerste plaats een kennisinstituut, dus helder en transparant communiceren over onze klimaatkennis moet voorop staan. Het probleem is dat het klimaatdebat is gepolariseerd, met voor- en tegenstanders die elkaar betichten van leugens en het bespelen van het publiek. Om eerlijk en open te communiceren is het daarom essentieel dat de WUR een centrale visie en communicatiestrategie ontwikkelt rondom de klimaatkwestie, met de standpunten van WUR en de termen die we gebruiken. Neem ‘klimaatcrisis’. Met dat woord benadrukken activisten de urgentie van het probleem en de noodzaak om nu te handelen, maar de term zorgt ook voor beschuldigingen van hysterie of angstzaaien. Een centrale visie ondersteunt ook individuele klimaatwetenschappers in hun communicatie. Zij worden soms verbaal aangevallen of zelfs bedreigd door ontkenners. Dat leidt begrijpelijkerwijs tot aarzeling onder sommige wetenschappers om zich uit te spreken.’

Karolina Wachala
Tweedejaars bachelorstudent Animal Sciences

Karolina wachala.png

‘Ik merk dat we ons veel richten op productiviteit: hoe kunnen we meer geld verdienen of meer voedsel produceren? We leren dat ecologische problemen ontstaan tijdens voedsel- en voerproductie, maar we leren niet hoe we ze kunnen beperken. Ik denk dat het goed is om hier meer over te leren in onze studie en om dit aspect ook in elk vak op te nemen. Daarnaast vind ik dat WUR meer mag participeren in acties die bewustwording creëren over klimaatverandering. WUR zou iets kunnen organiseren zoals een klimaatbewustzijnsdag, buitenactiviteiten of posteracties.’

Annemieke Sweere
Frontoffice medewerker WUR Library

Opinie_Annemieke Sweere.jpg

‘Ik vind dat de WUR een leidende rol zou moeten nemen in het maatschappelijke klimaatdebat. Een actievere rol, zoals het uitroepen van de klimaatnoodtoestand, zal waarschijnlijk niet veel bijdragen aan een oplossing. Zo’n noodtoestand is namelijk niet meer dan een politiek symbool. Naast een leidende rol in debatten zouden we als WUR ook oplossingen dichter bij huis moeten blijven zoeken. Hoewel Wageningen is verkozen tot de nummer 1 duurzame universiteit in de wereld, is er nog ruimte voor verbetering. Zo zou de temperatuur in Forum best een graadje lager mogen en kunnen we het plasticgebruik op de campus flink verminderen. Ik zou graag zien dat er helemaal geen plastic bekertjes meer uit de automaten komen en dat iedereen zijn eigen beker meeneemt.’

Lex van het Hof
Vierdejaars bachelorstudent Bos- en Natuurbeheer

Lex van het Hof.png

‘WUR is één van de groenste universiteiten van Nederland en ik vind dat je dan een verantwoordelijkheid hebt om je met onderzoek, beleid en invloed in te zetten tegen klimaatverandering. Ik zou willen dat de politiek vaker beslissingen maakt op basis van het onderzoek dat hier wordt gedaan. Van mij mag de politieke invloed van WUR groter worden, zodat nog meer beslissingen op basis van onafhankelijke wetenschap gemaakt worden. Wageningen zal vast wel invloed hebben, maar ze is daar niet transparant over. Dus op welke manier ze die invloed uitoefent en of ze dat doet ten behoeve van het klimaat, blijft twijfelachtig. Ik heb soms het gevoel dat wij hier in een groene bubbel leven. Wij zijn allemaal wel overtuigd dat het klimaat moet verbeteren, maar er wonen natuurlijk nog heel veel meer mensen in Nederland.’

Matthijs Dekker
Universitair hoofddocent Food Quality and Design

Opinie_Matthijs Dekker (002).jpg

‘De WUR doet veel onderzoek op het gebied van klimaat en klimaatslimme oplossingen. Als universiteit zouden we meer moeten doen met die kennis. Ik vind dat WUR de maatschappelijke taak heeft om waarschuwingen naar buiten te brengen omtrent het klimaat. Niet zomaar als politiek statement, maar gebaseerd op solide onderzoek. Daarnaast moeten we als universiteit natuurlijk ook het goede voorbeeld geven. Daar kan de universiteit zich nog in verbeteren. Ik zie bijvoorbeeld nog erg weinig zonnepanelen op de campus.’

Marlies van den Nieuwenhof
Minor Animal Sciences

Marlies vd nieuwenhuizen.jpeg

‘WUR heeft denk ik al best veel onderzoek gedaan naar klimaatverandering, maar het is goed te weten wat je er in de praktijk zelf tegen kunt doen. En niet alleen voor WUR-mensen, maar voor iedereen – zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Ik denk dat de WUR dat bewustzijn kan verspreiden via studenten, want zij zijn jong en kunnen praktische oplossingen weer overdragen aan vrienden en de volgende generatie. Verder denk ik dat WUR praktisch gezien meer kan doen. Bijvoorbeeld door in de kantines minder vlees te verkopen – nu is maar één dag in de week vleesvrij – en het OV meer te stimuleren onder medewerkers en studenten door te ijveren voor betere verbindingen tussen Ede-Wageningen en de campus. Ik heb namelijk gehoord dat veel studenten die hier niet wonen met de auto naar de WUR gaan omdat het OV zo rot is.’

Maarten Voors
Onderzoeker leerstoelgroep Ontwikkelingseconomie

mvoors.jpg

‘Een punt dat vrij makkelijk te verduurzamen is, is het reizen naar conferenties. Soms moet je plotseling ergens heen, maar als er geen haast bij is, kun je best met de trein in plaats van het vliegtuig. Ik probeer dat zelf al te doen. Mijn persoonlijke grens is 12 uur reizen. Duurt het langer, dan pak ik het vliegtuig. Het zou al veel helpen als WUR dit stimuleert; nu is het een persoonlijke keuze van de onderzoeker. We zouden beleid kunnen maken om relatief korte afstanden standaard met de trein te doen. Dat kan ook een inspirerend voorbeeld zijn voor andere universiteiten of onderzoeksinstellingen.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.