Ecologen en technologen werken samen aan nieuw productiesysteem

NWO steekt 7 miljoen euro in het onderzoekprogramma Synergia, dat nieuwe technologie wil ontwikkelen voor op ecologie gebaseerde landbouw. Onderzoekcoördinator Peter Groot Koerkamp van WUR wil sensoren en algoritmen ontwikkelen die planten en dieren ondersteunen.
Foto Shutterstock

Centraal in het programma staat de ecologie van plant, dier en bodem, zegt Groot Koerkamp, hoogleraar Agrotechnologie bij WUR. Nu ontwikkelen we hoofdzakelijk sensoren om problemen met planten en dieren te detecteren, zodat we bijvoorbeeld pesticiden of fungiciden kunnen gebruiken. ‘Ik noem dat ‘ellende-management’. Ik wil toe naar sensorsystemen die de gezondheid van dieren en planten meten. Daarvoor moeten we vooral de biologie en ecologie snappen; waarom wordt een plant of dier ziek? Op die manier kunnen we wellicht ziekten voorkomen en de hoeveelheid inputs verminderen.’

Mengteelt
In drie landbouwsystemen wil Synergia uitzoeken hoe de technologie ten diensten van de ecologie kan staan. In de akkerbouw gaan de onderzoekers de stroken- en mengteelt onderzoeken. ‘We willen de ontwikkeling van onkruid en ziekten begrijpen in een teeltsysteem met meerdere gewassen’, zegt Groot Koerkamp. ‘De ecologen gaan dat onderzoeken, de technologen werken aan apparatuur hoe je dat kunt meten.’ Ook in de glastuinbouw gaan ze samen onderzoek doen naar de plantgezondheid.

Methaan
In de veehouderij gaan andere onderzoekers de nutriënten- en energiebalans van individuele koeien onderzoeken om inzicht te krijgen in de methaanproductie. De ene koe produceert veel meer van dit krachtige broeikasgas dan de andere. Door precies te meten wat de koe eet (krachtvoer en gras), wat er uit gaat (feces en urine) en wat er in de koe gebeurt (metabolisme en energiebalans) hopen de onderzoekers de methaanproductie en gezondheid van de koe te snappen. Ook hier zijn nieuwe apparaatjes nodig om de biologische processen in het dier te meten.

T4E
Onderzoekers van de universiteiten uit Wageningen, Eindhoven, Delft, Twente en Nijmegen werken in het project samen met Topinstituut Food & Nutrition, OnePlanet, IMEC en diverse andere IT-, tech- en sensorbedrijven. De deelnemende bedrijven steken samen 2 miljoen euro in het onderzoek. Maatschappijwetenschappers kijken naar de maatschappelijke acceptatie van deze ‘Technology-4-Ecology (T4E) based farming’. NWO honoreerde in totaal vijf interdisciplinaire onderzoekconsortia met een bedrag van 39 miljoen euro.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.