NWO sleutelt aan innovatieprogramma’s

NWO neemt haar innovatieprogramma’s op de schop.
Foto: Shutterstock

De jaarlijkse verdeling van 118 miljoen euro voor samenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven wordt inzichtelijker, belooft de onderzoekfinancier.

De samenwerking tussen bedrijven en onderzoekers van universiteiten en hogescholen verdient een steuntje in de rug, is het idee achter het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC), dat deze maand is gesloten tussen bedrijfsleven, overheid en allerlei kennisinstellingen. Het loopt tot 2023.

Er zijn miljarden mee gemoeid en onderzoekfinancier NWO draagt ook een steentje bij. Een steentje van 118 miljoen euro per jaar, om precies te zijn. Dat geld was eerder ook beschikbaar, maar komend jaar gaat er wel iets veranderen.

Vereenvoudigd

NWO grijpt de gelegenheid aan om de kluwen van subsidieprogramma’s en voorwaarden voor publiek-private samenwerking te ontwarren. Of zoals beleidsmedewerker Femke Tabak uitlegt: de programma’s worden “vereenvoudigd en geharmoniseerd”.

Sommige worden bij elkaar gevoegd en andere krijgen een verbeterde procedure voor de aanvraag. Er is een tabel beschikbaar met daarin de ‘vertaling’ van de oude programma’s in de nieuwe.

Meer dan vroeger moet de vorming van consortia open en transparant zijn (wie mag meedoen en wie niet?), maar ook de beoordeling (wat zijn de criteria?) zal inzichtelijker worden. Niet langer kunnen allerlei wetenschapsdomeinen binnen NWO hun eigen voorwaarden stellen.

Loket

NWO zet vier hoofdlijnen uit met elk een eigen ‘loket’ om wetenschappers de weg te wijzen. Allerlei bestaande programma’s die wetenschappers nu kennen, zullen opgaan in deze vier hoofdlijnen.

De eerste hoofdlijn is de ‘Missie’. Vroeger waren er ‘thematische calls’ en die vallen nu allemaal onder deze eerste hoofdlijn van ‘missiegedreven’ onderzoek. Deze missies (bijvoorbeeld: een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050) vloeien voort uit het Kennis- en Innovatieconvenant.

Praktijk

Een andere in het oog springende verandering zit bij de hoofdlijn ‘Praktijk’. Dat gaat over praktijkgericht onderzoek samen met het midden- en kleinbedrijf, waarvoor het regieorgaan SIA het geld verdeelt. Dat geld is nu vooral bestemd voor hogescholen, maar universiteiten mogen vaker gaan meedingen.

Het gelijktrekken van de procedures moet het onder meer makkelijker maken om interdisciplinair te gaan samenwerken. Ook is het straks duidelijker waar je moet aankloppen met je ideeën. In de loop van het jaar gaan de ‘loketten’ open. Eind maart komen de eerste calls en later volgt de rest. Dan zal blijken of het inderdaad gelukt is om de programma’s voor onderzoekers en bedrijfsleven overzichtelijker te maken.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.