Beslissing over rondweg vertraagd

Het duurt nog even voordat er duidelijkheid komt over een rondweg om de campus.
Foto: Roelof Kleis

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben dat besluit met een half jaar uitgesteld.

Deze zomer zou Gedeputeerde Staten (GS) een keuze maken uit de diverse opties om Wageningen beter bereikbaar te maken. Maar die planning wordt niet gehaald. GS mikken nu op eind dit jaar of mogelijk zelfs begin volgend jaar. Dit najaar is wel het rapport klaar dat de milieuefffecten van alle onderzochte varianten in kaart brengt van al of niet een rondweg om de campus. Daarna krijgen alle betrokken partijen de mogelijkheid om een advies uit te brengen.

Campusterrein

In totaal zijn er zeven varianten onderzocht voor de ligging van de weg om de campus. Die verschillen onderling met name in de manier waarop de route over het campusterrein loopt. De weg moet tussen woonwijk Noordwest en het nieuw te bouwen derde onderwijsgebouw komen. Een doorsnijding van het Dassenbos is daarbij onvermijdelijk. De varianten worden afgezet tegen de optie dat er geen rondweg komt, maar de doorstroming op de Nijenoordallee wordt verbeterd.

De variant zonder rondweg kwam begin dit jaar in beeld toen uit nieuwe verkeersprognoses bleek dat de verwachte drukte tot 2030 mogelijk ook zonder een rondweg opgelost kan worden. Dat laatste heeft de voorkeur van de gemeente Wageningen en een deel van de inwoners van Noordwest. Maar door ingrijpen van de provincie heeft de Wageningse gemeenteraad die keuze niet meer zelf in de hand.

Ateliers

De rondwegvarianten zijn tot stand gekomen met hulp van twee zogenaamde ontwerpateliers, waarin diverse partijen en geïnteresseerden zitting hebben. In een derde atelier, begin volgend jaar, wordt de voorkeursvariant van GS onder de loep genomen. Hierin wordt gezocht naar mogelijkheden om de impact van de gekozen oplossing op de omgeving en het milieu zo klein mogelijk te maken.  

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.