Vijf Vidi-beurzen voor Wageningse onderzoekers

Vijf Wageningse onderzoekers hebben een Vidi-beurs gekregen van NWO. Ze mogen 800.000 euro uitgeven om een eigen, vernieuwende onderzoekslijn op te zetten.
Chiel van Heerwaarden wil zonneschijn beter voorspellen. Foto: Shutterstock

De Vidi-beurzen gaan naar viroloog Vera Ros, meteoroloog Chiel van Heerwaarden en milieutechnoloog Annemiek ter Heijne, alsmede David Ludwig van de groep Kennis, Technologie en Innovatie en Emilie Wientjes van het laboratorium voor Biofysica. In totaal deelde NWO vandaag 85 Vidi-beurzen uit aan onderzoekers op Nederlandse universiteiten.

Ervaren

De Vidi-beurs is bedoeld voor ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Ros

Vera Ros gaat onderzoek doen aan virussen in insecten, met name virussen die latent aanwezig zijn in insecten en geen ziekten veroorzaken. Ros wil begrijpen hoe deze virussen worden doorgegeven, hoe ze ‘undercover’ blijven en wat de impact is op hun gastheer. Dit onderzoek is van belang bij de grootschalige kweek van insecten voor de voedsel en veevoer.

Wientjes

Emilie Wientjes doet onderzoek aan fotosynthese. Ze wil met moleculaire technieken en geavanceerde microscopie nagaan hoe planten zich gedurende de dag aanpassen aan de hoeveelheid en kleur van het licht dat op de bladeren schijnt. Ze hoopt met de kennis het proces van fotosynthese te verbeteren.

Ludwig

David Ludwig doet onderzoek naar multiculturele samenwerking. Klimaatverandering kan alleen worden aangepakt als mensen met verschillende achtergronden samenwerken. Ludwig onderzoekt hoe mensen – van inheemse volkeren tot wetenschappers – kunnen samenwerken, ondanks het feit dat ze verschillende belangen en waarden hebben.

Ter Heijne

Annemiek ter Heijne wil weten hoe elektronen zich bewegen door biofilms, om bijvoorbeeld de biologische omzettingen tijdens het zuiveren van afvalwater beter te kunnen sturen. Doel is om de biofilm – een laag micro-organismen in de zuiveringsinstallaties – zo goed en efficient mogelijk te laten functioneren.

Van Heerwaarden

En Chiel van Heerwaarden doet onderzoek naar wolken. Wolkenschaduwen zorgen voor grote lokale fluctuaties in de hoeveelheid licht. Op plaatsen waar zonne-energie wordt opgewekt, kan dit leiden tot grote schommelingen in de netspanning. Van Heerwaarden wil  wolkenschaduwen bestuderen met innovatieve metingen om de fluctuaties in zonlicht beter te kunnen voorspellen.

Lees ook:

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.