Jeroen Dijsselbloem: ‘Werkdruk verminderen is prioriteit’

Jeroen Dijsselbloem, de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van WUR, wil graag dat de werkdruk van het personeel van de universiteit en instituten vermindert.
Dijsselbloem Foto Wikipedia

Dat meldt hij in een kort interview met Resource. Dijsselbloem legt ook uit waarom hij voorzitter van de raad van toezicht wilde worden.

‘Als alumnus ben ik WUR veel verschuldigd en ik wil graag mijn ervaring inzetten om Wageningen weer verder te brengen. Het gaat hier om een instituut dat qua naam en maatschappelijke relevantie Nederland overstijgt. Mondiale uitdagingen vragen om antwoorden met een wetenschappelijke onderbouwing. Juist in een tijd waarin belangen en visies soms hard botsen en feiten steeds weer ter discussie worden gesteld, lijkt me dit belangrijk.’

Voor welke zaken wilt u zich hard maken?

‘Het gaat goed met Wageningen. Prioriteit is nu dit te combineren met het verminderen van de werkdruk en het bewaken en verder ontwikkelen van de kwaliteit.’

Wat kan de raad van toezicht volgens u bijdragen aan WUR?

‘De raad, de naam zegt het al, houdt toezicht op het bestuur, het beheer en de ‘algemene gang van zaken’ bij Wageningen University & Research. We gaan dus niet op de stoel van het bestuur zitten, maar zorgen dat de continuïteit van WUR is gewaarborgd en de maatschappelijke relevantie waar mogelijk wordt versterkt. Ik hecht erg aan goede samenwerking in een collegiaal team.’

De raad van toezicht van WUR is onzichtbaar. Een goede zaak of is er meer transparantie nodig?

‘De vraag heeft al een stevig oordeel in zich. Ik heb dat oordeel nog niet. Een raad van toezicht hoort, als alles goed gaat, ook niet op de voorgrond te treden. Dat past vooral bij de raad van bestuur, die dat ook dóét. Maar in elke functie heb ik geprobeerd de transparantie te vergroten.’

Hoe vaak per jaar komt de raad van toezicht bijeen?

‘De raad komt ongeveer een keer of zeven per jaar bijeen en daarnaast zijn er enkele commissies binnen de raad die de besluiten voorbereiden. Maar als voorzitter ben ik natuurlijk ook beschikbaar om ‘Wageningen’ te vertegenwoordigen buiten Wageningen, en wanneer er meer tijd nodig is, maak ik die.’

Also read:

Leave a Reply


You must be logged in to write a comment.