Tijdelijke kantoren bij Radix en Axis om groei op te vangen

De kenniseenheden PSG en AFSG gaan op korte termijn tijdelijke kantoren laten bouwen om de groei aan studenten en personeel op te vangen. Dat meldt de raad van bestuur in een notitie aan de medezeggenschap.
Foto: Marte Hofsteenge

Bij de Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG) komt op korte termijn 1000 vierkante meter kantoorruimte en de Plant Sciences Group (PSG) wil op korte termijn 2000 m2 tijdelijke kantoorruimte bouwen voor tweehonderd werkplekken bij Radix.

Versnelling

Door de voortdurende studentengroei hebben alle kenniseenheden een oplopend gebrek aan onderwijsruimten. Daarom besloot het bestuur vorig jaar om een derde onderwijsgebouw op de campus te bouwen. Het plan was om dat in drie fasen te doen, maar het bestuur stelt nu voor om de eerste en tweede fase van de bouw simultaan te doen, zodat het onderwijsgebouw per september 2021 veel meer practica en thesisvakken kan huisvesten dan was voorzien. Door deze versnelling komt er in 2021 kantoorruimte vrij voor personeel bij de kenniseenheden.   

Ruimtegebrek

Tot die tijd groeit het ruimtegebrek bij de kenniseenheden. De Animal Sciences Group (ASG) en de Environmental Sciences Group (ESG), die beide zo’n 300 m2 aan onderwijsruimten naar het derde onderwijsgebouw zullen verplaatsen, kunnen die groei de komende jaren wel opvangen. De Social Sciences Group (SSG) kan dat ook, omdat er dit jaar ruimte vrijkomt in de Leeuwenborch door de verhuizing van Wageningen Economic Research naar Atlas.

Maar PSG en AFSG, met respectievelijk 600 en 1200 m2 onderwijsruimten, kunnen dat niet. Voor deze kenniseenheden zijn dus tussenmaatregelen nodig, constateert de raad van bestuur in de notitie.

Groei

De maatregelen zijn bedoeld om de studenten- en personeelsgroei op te vangen. Alleen al dit jaar groeit het aantal personeelsleden van WUR met 350 formatieplaatsen. En het aantal studenten zal de komende jaren naar verwachting verder groeien tot zo’n 15.000 studenten in 2025; een groei van 25 procent.

Het bestuur schat in dat het ruimtetekort bij AFSG ook na de oplevering van het derde onderwijsgebouw blijft bestaan. Daarom blijven de tijdelijke kantoorruimten bij Axis ook na 2021 in gebruik. Ook de andere kenniseenheden verwachten een groei van de benodigde kantoorruimte na 2021, maar die groei is nog niet in exacte cijfers uit te drukken, meldt het bestuur.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.