Diesspreker Rory Wilson: pionier in het zenderen van wilde dieren

De Britse veldecoloog Rory Wilson is de keynotespreker tijdens de dies natalis van Wageningen University op 11 maart. Hij is gespecialiseerd in het zenderen van wilde dieren en een van de grondleggers van big-datawetenschappen in de ecologie.
Foto: Acaemia Europaea

Voor zijn gedragsonderzoek heeft Wilson vele pinguïns en andere wilde dieren van een zender voorzien, om zo hun gedrag 24/7 te kunnen volgen. ‘Met nieuwe trackingtechnologie kun je gedrag en de migratie van dieren in detail volgen’, vertelt Martin Herold, hoogleraar Geo-informatiekunde en remote sensing in Wageningen. ‘Wilson is een pionier op dit gebied: hij ontwikkelt nieuwe technieken om betere data van het gedrag van wilde dieren te krijgen. Hij werkt daarbij op het snijvlak van ecologie en technologie.’

Camera’s
In de beginjaren bonden ecologen als Wilson GPS-zenders en camera’s op ganzen en roofvogels – zwaar spul, met de hand gemaakt. Inmiddels zijn het kleine en goedkope cameraatjes, zodat de ecologen duizenden dieren tegelijk kunnen volgen. ‘Het is een nieuw onderzoeksveld: data science for ecology’, zegt Herold. De zenders worden nu gebruikt om veranderingen in populaties voor langere tijd te volgen en om de stroperij in natuurparken in kaart te brengen. Ook worden er drones ingezet om dieren in kolonies te tellen. Wilson gebruikt deze nieuwe technologie bijvoorbeeld om na te gaan waar trekvogels foerageren tijdens hun vlucht, wat ze eten en hoe hun energiebalans verandert.

Big data
Daarmee krijgen ook de gedragsecologen te maken met big data en artificiële intelligentie, zegt Herold. ‘In het verleden werkten de ecologen vaak met hypothesen, die aan de hand van beperkte waarnemingen werden getoetst. Nu zijn er zo veel data dat het onderzoek is verlegd naar het vinden van patronen in de databerg. Met algoritmen zoeken we naar onbekende verbanden.’

Brits
Net als vroeger moeten de dieren worden gevangen om de zenders en camera’s te bevestigen. Wilson houdt zich ook bezig met de vraag hoe je dat kunt doen met zo min mogelijk inbreuk op het welzijn van het dier. Verder is hij een enthousiaste verteller met een Brits gevoel voor humor, aldus Herold. ‘Een voorbeeld? Kom maar kijken op 11 maart.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.