Alternatief voor rondweg weer in beeld

Er is weer hoop voor de tegenstanders van een rondweg om de campus. De provincie gaat ook de milieu-effecten van een oplossing op bestaande wegen onderzoeken.
Photo of the bicycle path Dijkgraaf next to the Dassenbos. Photo: Roelof Kleis

Die opmerkelijke ommezwaai komt nadat de jongste verkeerstellingen zijn doorgerekend in het meest recente verkeersmodel. Daaruit blijkt dat de verkeersdrukte tot aan 2030 weliswaar toeneemt, maar minder dan in het eerdere verkeersmodel was voorspeld. Daardoor komt voor de aanpak van de files van en naar de campus naast een nieuwe rondweg ook een oplossing op bestaande wegen weer in beeld.

Gelijkvloers
Het alternatief voor de rondweg is een verbreding van de Nijenoord Allee, waar geen dure tunnels of viaducten aan te pas komen. Kruisingen blijven dus gelijkvloers. Of zo’n oplossing de files adequaat oplost blijft overigens onduidelijk. De provincie zegt daarover dat ‘niet op voorhand kan worden uitgesloten’ dat het bereikbaarheidsprobleem zo afdoende wordt opgelost.

 Op deze manier kan er een gelijkwaardige afweging plaatsvinden tussen twee alternatieven 

Peter de Haan, wethouder Wageningen

De Wageningse verkeerswethouder Peter de Haan (ChristenUnie) is optimistischer. Hij schrijft in een memo aan de raad dat het alternatief ‘qua doorstroming zou moeten kunnen’. Voor het dagelijks bestuur van de provincie is een en ander in ieder geval voldoende reden om de milieu-effecten van beide routes in kaart te brengen. Dit voorjaar wordt dan een keuze gemaakt voor een traject dat verder wordt uitgewerkt.

Fietsers
Wethouder De Haan is blij dat de provincie toch een alternatief voor het Rondje Campus meeneemt in de milieustudie. ‘Op deze manier kan er een gelijkwaardige afweging plaatsvinden tussen twee alternatieven. Maar ik heb wel zorgen over de oversteekbaarheid van de Nijenoord Allee voor fietsers. Dat is voor de gemeente een belangrijk aspect.’

Met name de overgangen bij Hoevestein en de Bornsesteeg zijn problematisch. Hier moeten dagelijks duizenden fietsers oversteken. In de eerdere plannen waren daarvoor ongelijkvloerse kruisingen bedacht. Vanwege de kosten gaat dat niet door. Of studenten ook veilig en snel kunnen oversteken van en naar de campus zonder tunnels of een fly-over is een vraag die nog niet is beantwoord.  

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.