Rikilt fuseert met NVWA en krijgt nieuwe naam

Eindelijk is de kogel door de kerk: het Rikilt en het laboratorium van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) fuseren. De 128 NVWA-medewerkers komen in dienst bij Rikilt, dat een nieuwe naam krijgt.
Photo: Sven Menschel

Acht jaar geleden was er al sprake van een fusie van Rikilt, het Wageningse instituut voor voedselveiligheid, en het laboratorium van de Rijksdienst NVWA. In 2010 besloot toenmalig landbouwminister Gerda Verburg om de zes laboratoria van NVWA verspreid in Nederland te fuseren in Wageningen en onder te brengen in het gebouw van het Rikilt op de Wageningse campus. Maar een fusie van de twee instituten was toen nog een brug te ver. De NVWA zat nog in de opstartfase en moest positie vinden tussen het landbouwbelang van het ministerie van LNV (later Economische Zaken) en het volksgezondheidsbelang van het ministerie van VWS. 

Crises
Door aanhoudende fusies en bezuinigingen is het huidige NVWA-laboratorium op dit moment vooral gericht op monsteranalyses en niet in staat om innovatieve analysemethoden te benutten. Daarnaast heeft NVWA-lab onvoldoende capaciteit om flexibel in te kunnen spelen op incidenten en crises. Rikilt, dat wettelijke onderzoekstaken uitvoert voor de overheid, heeft nog wel een sterke kennisbasis. Daarom vullen de labs elkaar goed aan.

Naam
Met de samenvoeging ontstaat een nieuw instituut met een nieuwe naam. Die nieuwe naam wordt in september bij de officiële ondertekening van de overdracht van het NVWA-lab van de Rijksoverheid naar Wageningen Research, bekend gemaakt. 

Vakbonden
De officiële ondertekening lijkt een formaliteit, maar NVWA moet nog onderhandelen met de vakbonden en de ondernemingsraad van Rikilt heeft nog adviesrecht. De vakbonden moeten instemmen met een sociaal plan voor de 128 NVWA-medewerkers die in dienst komen bij Wageningen Research. Deze bonden hebben een cao-conflict met de Rijksoverheid en alle decentrale overleggen liggen momenteel stil. 

Voor Rikilt, dat een kleine 200 medewerkers in dienst heeft, heeft de fusie ook gevolgen. Het mag niet langer analyses één-op-één voor bedrijven uitvoeren.

De kostenoverschrijding van de ICT-vernieuwing bij de NVWA waarover vandaag berichten in de media verschenen, speelt niet bij het NVWA-laboratorium in Wageningen.

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.