Organisatie
Onderwijs

Universiteitsraad stemt in met verlengd lesrooster

De Student Staff Council heeft op 14 juni ingestemd met de invoering van het Extended Daytime Schedule per september 2018.
Albert Sikkema

Eerder wees de universiteitsraad de invoering af, tenzij de raad van bestuur voldeed aan een achttal voorwaarden. Nadat het bestuur toezeggingen had gedaan om de invoering een jaar uit te stellen, meer onderwijsondersteunend personeel aan te stellen en ruimere lunchpauzes te plannen in het lesrooster, accepteerde de Student Staf Council het aangepaste voorstel van de raad van bestuur.

Voorwaarden

Tijdens de vergadering stelde de council vast dat het bestuur aan vijf van haar acht voorwaarden voor invoering van het verlengde lesrooster had voldaan. Het bestuur zegde niet meer geld toe voor de vakkencoördinatoren nu die hun lesuren van 45 minuten moeten omvormen naar onderwijsblokken van 40 minuten. Volgens het bestuur hebben de coördinatoren voldoende tijd voor deze omzetting, zeker nu de invoering een jaar wordt uitgesteld. De Council accepteerde die toelichting.

Lunchpauze

Ook accepteerde de raad de toelichting van het bestuur dat twee langere lunchpauzes per week voor alle studenten niet haalbaar is, omdat het nieuwe lesrooster dan te weinig extra collegeruimte oplevert. De raad pleit nu voor een transitieperiode van drie jaar, waarin het bestuur het aantal ruime pauzes geleidelijk terugbrengt.

lees ook

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.