Student
Het echte werk

‘Het geloof in moeder Aarde is sterk’

Wie? Koen van Bezu, masterstudent International land and water managementWat? Vier maanden thesisonderzoek bij het project Centra Agua Waar? Cochabamba, Bolivia
Milou van der Horst

‘Bolivia is het armste land van Zuid-Amerika, maar het heeft veel mogelijkheden om te ontwikkelen, waaronder in de landbouw. Ik deed onderzoek naar de ervaring van boeren met een sprinklerirrigatiesysteem. De overheid heeft dat systeem aangelegd vlakbij Cochabamba en ik heb onderzocht hoe het werkt, of de boeren er tevreden mee zijn en of het doet wat het moet doen. De boeren bleken heel trots op hun systeem.

Ik heb veel interviews en veldbezoekjes gedaan en veel gezocht naar literatuur die ik alleen via-via-via kon krijgen. Ik heb nooit zo’n probleem met telefoneren, maar praten in het Spaans was wel een drempel. Soms had ik na een belletje geen idee wat we afgesproken hadden, en dan was ik op de tijd en de plaats waarvan ik dacht dat we dat hadden afgesproken en hoopte ik dat het goed zou komen.

Het was ook lastig om met de boeren te praten als ze geen Spaans spraken, maar een lokaal dialect. Ik had geen professionele vertaler, maar een boer die even oud was als ik. Hij interpreteerde veel, bijvoorbeeld door een lang verhaal samen te vatten in twee zinnen. Hij snapte niet waarom hij alles letterlijk moest vertalen. Gelukkig spraken de boeren veel met hun handen, dus daar kon ik wat uit afleiden.

Ze hebben in Bolivia een hele andere mentaliteit van werken. Afspraken worden niet nagekomen en je moet veel achter afspraken aan. Soms had ik afgesproken om ’s ochtends om zes uur het veld in te gaan en kwamen de anderen niet. Dan was ik voor niks mijn bed uit gekomen. Maar goed, zo had ik weer wat aan m’n dag.

Wat me verbaasde was dat het geloof in moeder Aarde heel sterk is, terwijl de Bolivianen aan de andere kant al hun vuilnis in de natuur flikkeren en tijdens de offerrituelen allerlei milieuonvriendelijke dingen verbranden. Ik heb daar ook met een collega over gesproken, en die zei: “Dat doe ik altijd”. Heel achteloos en jammer.’

Leave a Reply


Je moet inloggen om een comment te plaatsen.