Bacterie doodde bruinvissen

Wetenschap
De afgelopen zomer op de Wadden aangespoelde dieren hadden waarschijnlijk de vlekziekte.