Serie: Flower hunting – wondklaver

Masterstudent Julia van der Westhuyzen en hoogleraar Joop Schaminée zoeken naar campusflora.