De Stelling: ‘Wetenschappers onderschatten de kracht van visuele verhalen om hun resultaten met zeggingskracht te delen met het grote publiek.’

Opinie
Promovendi lichten hun meest prikkelende stelling toe. Dit keer Nathan Meijer.