Het bermmonument ter nagedachtenis aan Shreya Nair.

Bermmonument voor verongelukte studente

Student
Van de gemeente mag gedenkteken vooralsnog voor onbepaalde tijd blijven staan.

Hoe fietsveilig is de campus?

Verdieping
Op uitnodiging van Resource reed de Fietsersbond een ‘rondje campus’.