Vakevaluaties niet altijd opbeurend

Verdieping
Klein deel studenten lijkt ze te gebruiken om stoom af te blazen.