Collegezaal

‘We stellen geen opnamen van colleges meer beschikbaar’

Organisatie
Student
Statistiekdocenten willen ‘de gewoonte om naar campus te komen’ graag terugbrengen.