Bij de les: Binden met de natuur

Organisatie
Verbondenheid met de natuur en de omgeving is te trainen.

Samenwerken met bedrijfsleven: kans of gevaar?

Opinie
Organisatie
Verschillende belanghebbenden gingen in gesprek over WUR’s samenwerkingen met het bedrijfsleven.