Nieuwe corona-steun voor promovendi onzeker

Organisatie
Heeft de raad van bestuur budget of moeten leerstoelgroepen de vertraging opvangen?