Jaarverslag ombudspersoon: ‘Het ontbreekt soms aan conflictvaardigheden’

Organisatie
Meer meldingen van medewerkers dan van studenten; merendeel betrof sociale veiligheid.
Niemand zou er alleen voor moeten staan bij grensoverschrijdend gedrag

Contactpunt sociale veiligheid in de lucht

Organisatie
Voor wegwijs in de aanspreekpunten en een luisterend oor.

‘Mensen zijn klaar met wangedrag’

Organisatie
Verdieping
Gesprek met ombudsfunctionaris Jacqueline Schoone over de ook lelijke kanten van WUR.

Ongewenst gedrag te lijf: ‘Elke melding nog goed nieuws’

Organisatie
Verdieping
Via workshops en gesprek werkt WUR aan een veilige universiteit.