De ene boer stoot veel meer stikstof uit dan de andere

Wetenschap
Beter boerderijmanagement kan het stikstofoverschot van melkveebedrijven halveren.

Minder ammoniak op biologische melkveebedrijven

Wetenschap
Omschakelen naar biologisch vermindert stikstof-problematiek, stelt Wageningen Livestock Research.

Metingen: landbouw stoot 10 procent minder ammoniak uit op weiland

Wetenschap
Bij het uitrijden van mest op het veld stoot de landbouw 10…

Boeren met stedelijke mest

Wetenschap
Stadslandbouw zou een deel van de menselijke poep en plas goed kunnen…

Herrie te lijf met isolatiemateriaal uit varkensmest

Student
Zes Wageningse masterstudenten hebben een geluidsisolerend materiaal ontwikkeld uit varkensmest.

De klimaatvriendelijke koe

Wetenschap
'De uitstoot van broeikasgassen door melkkoeien kan de komende jaren halveren.'