‘Boerenprotest dient vooral de exportlandbouw’

Wetenschap
De onderhandelingen tussen het Landbouw Collectief en het ministerie van LNV in het afgelopen half jaar dienden vooral om de belangen van grootschalige exportgerichte boeren…