Krijn Poppe

Koninklijke onderscheiding voor Krijn Poppe

Organisatie
De Koning benoemde hem tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.