Nieuwe student challenge aangekondigd op COP

Organisatie
Student
Studenten gaan een klimaatbestendig en natuurinclusief plan maken voor rivierdelta’s in Bangladesh.

Praktijkonderzoek naar klimaatbestendige akkerbouw

Wetenschap
De Nederlandse akkerbouwers kampen steeds vaker met droogte en wateroverlast.