Cultuur beschermt natuur

Wetenschap
De band die mensen hebben met hun omgeving moet een grotere rol krijgen in de natuurbescherming.