Voedsellessen moeten in curriculum basisscholen

Wetenschap
En ook ouders zouden bij het lespakket betrokken moeten worden.

‘Voeding zegt iets over wie je bent’

Organisatie
Een gezonde leefstijl is veel complexer dan nee zeggen tegen een koekje.