Fresco fiets

‘Wagenings onderzoek mist holistisch perspectief’

Student
Studenten gebruiken Fresco's oude fiets om te illustreren dat alles samenhangt.