Solarpark De Kwekerij in de beginfase 2017): energie-opwek, natuurontwikkeling en recreatie.

Roer moet om met zonne- en windparken, bepleiten WUR-experts

Wetenschap
Kansrijke combinaties met bijvoorbeeld natuur, landschap of landbouw blijven nog grotendeels onbenut.

Warmtenet: waarom het in Wageningen wél lukt

Verdieping
Masterstudent Milieubeleid Tim den Hoedt liep stage bij het project.