Strategisch advies van studentenconsultants

Student
Sinds kort heeft Wageningen een eigen vestiging van studentenconsultancybureau De Kleine Consultant.