Minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD), op weg naar het Logement voor een gesprek met formateur Mark Rutte.

WUR en het regeerakkoord: stikstof, water en klimaat

Verdieping
WUR leverde adviezen aan het landbouw-ministerie. Resource sprak Ernst van den Ende.

Broeikasgassen meten in het veenweidegebied

Verdieping
Wetenschap
Resource nam een kijkje bij de metingen in het Groene Hart.

De klimaatvriendelijke koe

Wetenschap
'De uitstoot van broeikasgassen door melkkoeien kan de komende jaren halveren.'