Verspilling banqueting aanpakken

Organisatie
WUR wil de verspilling bij de groepscatering op de campus terugdringen.