De pieperprof promoveert (alweer)

Verdieping
Wetenschap
Aardappelprof Anton Haverkort promoveerde voor de tweede keer in zijn leven.

Zo maakt de schimmel de pieper ziek

Wetenschap
Phytophthora snijdt als een Japans mes in een aardappelblad.

Bij zoekt virus

Wetenschap
Proef moet aantonen of bijen zieke pootaardappelen op kunnen sporen.

Plant moet licht beter benutten

Wetenschap
Met geld en een instituut op zoek naar verbetering van de fotosynthese.

Gmo biedt sterke afweer tegen aardappelziekte

Wetenschap
Is dit resistentie-gen in aardappel wel langdurig bestand tegen Phytophthora?